Bedriften Produkter Media Ta kontakt!

Bedriften


O. P. Magnussen AS ble grunnlagt i 1986 og virksomheten omfatter produksjon og salg av skikjelkeutstyr for forsvar og sivilt bruk.

Hovedproduktet, den bærbare Hjelpekjelken, ble konstruert av Odd Magnussen og er, på grunn av sine gode terrengmessige egenskaper, siden viderutviklet som permanent kjelke for funksjonshemmede.

Hjelpekjelken er levert til det norske, svenske, nederlandske og engelske forsvaret. Hjelpekjelken for funksjonshemmede brukes som teknisk hjelpemiddel for funksjonshemmede.

O. P. Magnussen A/S 2004