Bedriften Produkter Media Ta kontakt!
Fra inneliv til uteliv


Funksjonshemmede har for en stor del vært henvist til et inneliv på vinterstid. Hjelpekjelken for funksjonshemmede er et tidsmessig hjelpemiddel som muliggjør meningsfylt integrering i et rikt uteliv hele eret.

Hjelpemiddelet er konstruert i samarbeid med fysio- og ergoterapeuter med tanke på aktiviteter
på og utenfor vei, vinter sevel som sommer. For bruk om sommeren kan det monteres hjulbraketter pe Hjelpekjelken slik slik at den kan trekkes på vei. Menneske, hund eller snøscooter benyttes som trekkraft.

Transport av brukeren i sitte- eller liggestilling stiller sfrlige krav til utstyret:

  • Hxyere tyngdepunkt i sittestilling krever stor stabilitet
  • Manuelt trekk fordred lett, smidig og manøvreringsdyktig enhet
  • Sikker og riktig transport nødvendiggjør individuelle justeringsmuligheter


  • Det er lagt vekt på å utvikle en enhet som tilfredsstiller alle disse kravene, og som samtidig er komfortabel. Hjelpekjelken er multifunksjonell og basert på en gjennomprøvet, moderne kjelke som fra før av er standard utstyr i bl.a. hjelpekorpsene og Forsvaret. Den regnes idag som det letteste transportmiddelet for trekk pe snø.

    Hjelpekjelken kan langt på vei skreddersys til hver enkelt bruker, samtidig som nyanskaffelser ikke er nødvendig etterhvert som brukeren blir eldre og vokser. Designmessig er det lagt vekt på å tilfredsstille de estetiske og funksjonelle krav som stilles til tekniske hjelpemidler. Med stadig videreutvikling og nytt tilleggsutstyr er Hjelpekjelken den mest fleksible og anvendelige totalløsning på markedet idag.

    Spesifikasjoner og utstyr
    O. P. Magnussen A/S 2004